Przejdź do treści

Przeanalizujemy Twój ślad

Weryfikacja pokonanych etapów zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem Platformy RWGPS na podstawie zapisanego śladu GPS. Lista Finiszerów będzie prezentowana na stronie www.sowieszczyty.pl oraz na RWGPS – Overall leaderboard.